Het jaar afgesloten met een bbq in de Delftse Hout. Alle deelnemers en buddy’s van dit jaar waren uitgenodigd om elkaar na een lange lockdown weer fysiek te spreken. Dit zorgde voor een levendige sfeer waarbij iedereen blij was elkaar weer te zien. Met E4R kijken we terug op een heel mooi jaar waarbij het project ondanks de lockdown toch heeft kunnen doorgaan. Het bestuur wil iedereen die hieraan mee heeft gewerkt bedanken!